Blog

Izplačilo regresa 2020

Izplačilo regresa 2020

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.
STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.
STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.
KDO SO NAPOTENI OZIROMA DETAŠIRANI DELAVCI?

KDO SO NAPOTENI OZIROMA DETAŠIRANI DELAVCI?

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.

"ALI ME LAHKO DELODAJALEC NA TO DELOVNO MESTO, POD TEMI POGOJI, ZAPOSLI ZA DOLOČEN ČAS?"

Fri, 21. 12. 18

"ALI ME LAHKO DELODAJALEC NA TO DELOVNO MESTO, POD TEMI POGOJI, ZAPOSLI ZA DOLOČEN ČAS?"

Fri, 21. 12. 18
Danes se bomo soočili s temo, ki predstavlja dilemo mnogim: tako delodajalcem, kot tudi delojemalcem. Iz tega razloga smo se odločili, da vam danes na kratko predstavimo zakonska določila o zaposlitvi za določen čas. Sklenitev pogodbe za določen čas je dopustna le v primerih, ki so določeni z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Kadar je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo, ali pa če ostane delavec na delu tudi po izteku trajanja, se šteje da je sklenil pogodbo za nedoločen čas.

STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

Wed, 20. 11. 19

STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

Wed, 20. 11. 19
Za pravilno vsebinsko razumevanje je potrebno združevanje treh pravnih podlag, in sicer Zakona o gospodarskih družbah1 (ZGD-1), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb(ZDDPO-2) (vključno s postopkovnimi pravili, ki jih določa Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2) ter SRS in MRS.

STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

Wed, 20. 11. 19

STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

Wed, 20. 11. 19
Slovenski podjetniški sklad je v mesecu septembru 2019 objavil razpis za subvencijo za pokritje 60% stroškov samostojnim podjetnikov, ki se želijo statusno preoblikovati iz s.p. v d.o.o.. Statusno preoblikovanke je ob ispolnevanju določenih pogojev davčno nevtralno, kar pomeni , da se brez dodatnih davkov na d.o.o. prenesejo vsa sredstva in obveznosti. Najmanjša vrednost osnovnega kapitala je 7.500,00 eur. V kolikor ima s.p. kapitala lastnika enak ali večji od 7.500,00 ni potrebno nobenih dodatnih sredstev in se ob statusnem preoblikovanju podjetnikov kapital spremeni v osnovni kapital d.o.o.. V času postopka preoblikovanja ( čas od datuma od katerega s.p. želi poslovati kot d.o.o. do vpisa v sodni register kot d.o.o. ) podjetnik nadaljuje poslovanje nemoteno.